โครงการปลูกป่า และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

      ปิดความเห็น บน โครงการปลูกป่า และปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก “รวมใจไทย ปลูกต้นไม้ เพื่อแผ่นดิน” สืบสานสู่ 100 ล้านต้น

 

นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง คณะผู้บริการ เจ้าหน้าที่ คณะส่วนราชการ นักเรียน ร่วมกิจกรรมปลูกต้น และปล่อยปลาไม้ในโครงการปลูกต้นไม้และปลูกป่าฉลิมพระเกียรติฯ ณ บริเวณหนองหลุมหิน บ้านดงเหล่า หมู่ที่ 8