โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

      ปิดความเห็น บน โครงการป้องกันปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย  นายยรรยง  พรมศร  นายอำเภอโพธิ์ตาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการป้องกันปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์ 5 รั้วป้องกัน ” 1 ชุมชน 1 ไม้ง่าม” โดยมีนายธีระวัฒน์  วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กล่าวรายงานซึ่งภายในงานมีการอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับการยาเสพติด  การแก้ไขปัญหาจิตเวชในพื้นที่ การรักษาและการส่งต่อตามแนวทางของอำเภอโพธิ์ตาก และการฝึกการใช้ไม้ง่าม อุปกรณ์ต่างๆ และการเจรจาต่อรองในเหตุการณ์ผู้มีอาการทางจิตแสดงอาการตามแนวทางนาคาพิทักษ์ 65  โดยวิทยากร จาก สภ.โพธิ์ตาก และ รพ.โพธิ์ตาก