โครงการฝึกอบรมการลอดตัวเอาชีวิตรอดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมการลอดตัวเอาชีวิตรอดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ

 

วันที่ 27-28  มิถุนายน  2562  องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง  ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการลอยตัวเอาชีวิตรอดเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาเด็กจมน้ำ  “กิจกรรมว่ายน้ำเพื่อชีวิต” โดยจัดให้มีการฝึกหัดว่ายน้ำและการฝึกหัดลอยตัวในน้ำให้เด็กนักเรียนและเยาวชน  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เด็กมีทักษะพื้นฐานการลอยตัวเพื่อเอาชีวิตรอดและมีความรู้ความปลอดภัยทางน้ำ โดยได้รับความอนุเคราะห์สถานที่จาก แสงทองรีสอร์ท อำเภอท่าบ่อ จังหวัดหนองคาย