โครงการฝึกอบรมการลอยดัวเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเด็กจมน้ำ

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมการลอยดัวเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเด็กจมน้ำ

 

วันที่ 21-22 กันยายน 2563 งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ดำเนินโครงการฝึกอบรมการลอยดัวเพื่อเอาชีวิตรอด เพื่อป้องกันและแก้ปัญหาเด็กจมน้ำ เพื่อสอนและฝึกหัดให้เด็กนักเรียนและเยาวชนในโรงเรียน ชุมชนสามารถว่ายน้ำได้ และรู้จักช่วยชีวิตผู้ประสบเหตุทางน้ำได้อย่างถูกวิธี