โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

      ปิดความเห็น บน โครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ

วันที่ 30 สิงหาคม 2565 ณ หน่วยเรือรักษาความสงบเรียบร้อยตามลำแม่น้ำโขงหนองคาย อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย นายยรรยง พรมศร นายอำเภอโพธิ์ตาก ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมชุดปฏิบัติการจิตอาสาภัยพิบัติ โดยมีนายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง กล่าวรายงาน ภายในโครงการมีการให้ความรู้เกี่ยวกับสาธารณภัย และการฝึกซ้อมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่างๆ โดยมีผู้เข้าร่วมอบรมเป็นผู้นำชุมชน เจ้าหน้าที่ อบต. จำนวน 50 คน