โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

      ปิดความเห็น บน โครงการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมนักเรียน

วันนี้  (วันที่ 27 มกราคม 2565)  นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้เป็นประธานในพิธีเปิดโครงการพัฒนาคุณธรรม จริยธรรมนักเรียน โรงเรียนบ้านโพนทองและมอบงบประมาณสนับสนุนโครงการฯ ณ วัดอรัญญา อ.โพธิ์ตาก จ.หนองคาย