โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

      ปิดความเห็น บน โครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ ได้ร่วมปลูกต้นไม้ และปล่อยพันธุ์ปลา ตามโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

 

ในวัน พฤหัสบดี ที่ 20 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2562 องค์การบริการส่วนตำบลโพนทอง ได้จัดโครงการสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ประจำปี พ.ศ.2562 ได้จัดมีกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 1,200 ต้น และปล่อยพันธุ์ปลา 62,000 ตัว  ณ  บริเวณหนองซำขวาง บ้านกาหม หมู่ที่ 3 ตำบลโพนทอง อำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย โดยมีนายอำเภอโพธิ์ตาก จังหวัดหนองคาย ได้มอบหมายให้ นายพิทยา ชำนาญเนียม ปลัดอำเภอสำนัก