โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

      ปิดความเห็น บน โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2564 นายธีระวัฒน์ วันวาสี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้เป็นประธานพิธีเปิดโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปอลดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้า