โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

      ปิดความเห็น บน โครงการออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
วันที่ 16 มิถุนายน 2564 📣📣📣 งานพัฒนาและจัดเก็บรายได้ กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง ได้ออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ประจำปี พ.ศ. 2564 ประชาชนท่านใดยังไม่ได้ทำการชำระภาษีสามารถเดินทางออกมาชำระภาษีได้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 3 ตำบลโพนทอง จนถึงเวลา 14:00 น.
โดยในวันพรุ่งนี้ทางเจ้าหน้าที่จะออกหน่วยบริการจัดเก็บภาษีเคลื่อนที่ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 ตำบลโพนทอง 🙏