ขอเชิญพี่น้องชาวหนองคายไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิก อบจ.

      ปิดความเห็น บน ขอเชิญพี่น้องชาวหนองคายไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิก อบจ.

นายก อบจ.

สจ.

 

 

 

 

วันอาทิตย์ที่ 20 ธันวาคม 2563 ขอเชิญพี่น้องชาวหนองคาย ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง นายก อบจ. และสมาชิกสภา อบจ. เวลา 08.00 – 17.00 น.